Arbeidsongeval of beroepsziekte

Een arbeidsongeval kan tot lichamelijk of geestelijk letsel leiden. Ditzelfde geldt voor een beroepsziekte. Vooral bij blijvende invaliditeit is de impact groot. Ook de gezinsleden van uw cliënt krijgen te maken met de gevolgen van het door uw cliënt opgelopen letsel. Bij een arbeidsongeval of beroepsziekte lukt het niet altijd om de aansprakelijkheid erkend te krijgen.

Schakel ons in als advocaat

Heeft uw cliënt in verband met zijn werkzaamheden schade opgelopen? En komt u met de tegenpartij niet tot een rechtvaardige oplossing? Wij kunnen uw cliënt vertegenwoordigen als advocaat, vaak na procesadvies, door een deelgeschil of een andere procedure bij de rechtbank te voeren. Nadat wij de zaak voor de rechtbank hebben gebracht kan het dossier vervolgens weer worden opgepakt door u als zijnde de belangenbehartiger.