Medische misser

Het kan gebeuren dat een medische behandeling niet het gewenste resultaat heeft. Dit kan te wijten zijn aan een medische fout. Zowel de behandelaar als het ziekenhuis zijn aansprakelijk bij letselschadezaken (of overlijdensschadezaken) naar aanleiding van een medische fout. Echter in de praktijk worden deze zaken door verzekeraars behandeld. Onze letselschadeadvocaten weten de weg en bieden u hulp bij een te lang durende aansprakelijkheidsdiscussie of bij ontkenning van een causaal verband.

Medisch advies

Om te bepalen of er sprake is van een medische misser, is het inwinnen van een medisch advies noodzakelijk. Op basis van dit medisch advies kan worden beoordeeld of uw letselschade kan worden verhaald. Punt Letselschade Advocaten beschikt over een breed netwerk van medisch adviseurs, zodat in iedere zaak vlot een adequaat advies kan worden verkregen.

Gedragscode medische incidenten

Punt Letselschade Advocaten onderschrijft de GOMA voor het behandelen van uw letselschadezaak. Klik hier voor de volledige gedragscode.