Gertrud de Blaauw – para legal

Gertrud de Blaauw is al jarenlang werkzaam in het letselschadevak, voorheen bij Pals Letselschade. Aanvankelijk was zij assistente van de directie. Vanwege interesse en capaciteiten kwam de focus in toenemende mate te liggen op het behandelen van letselschadezaken.

In 2005 is ze voor advocaten gaan werken, waarbij ze steeds meer juridische werkzaamheden naar zich toetrok. Nu is zij volledig overgestapt naar Punt Letselschade Advocaten. Zowel het managen van een advocatenpraktijk als de behandeling van letselzaken zijn haar toevertrouwd.

“Het mooiste is het als je een cliënt kunt mededelen dat we een oplossing hebben bereikt. Vaak duurt het een tijd voordat het zover is en het geeft mij veel voldoening om in die tijd een houvast te kunnen bieden. Dat hebben de meesten ook nodig. Ik weet dat goede belangenbehartiging betekent dat je oog moet hebben voor de persoon die je bijstaat. Hoe de zaak juridisch benaderd wordt is echter ook van groot belang. Je moet het samen doen.”

Expertise

  • Letselschadetraject
  • Klantcontact
  • Dossierbehandeling
  • Voorbereidende proceswerkzaamheden

Contactgegevens

Tel: 050 – 31 71 711
E-mail: g.deblaauw@puntletselschade.nl
LinkedIn profiel