Kosten

Geplaatst op door

Wij werken op basis van een variabel uurtarief. Eventuele externe kosten brengen wij apart in rekening. U kunt hierbij denken aan het inschakelen van een medisch adviesteam of de kosten van een rechtbankprocedure.

Elk dossier is verschillend. Daarom maken we vooraf samen met u als belangenbehartiger en met uw cliënt een prijsafspraak. In geval van aansprakelijkheid zijn de kosten van rechtsbijstand in beginsel op de aansprakelijke partij te verhalen. Voor een deelgeschillenprocedure geldt dat wettelijk is bepaald dat alle gemaakte proces- en advocaatkosten voor rekening van de aansprakelijke partij komen.