Kort geding spoorwegovergang Winsum

Heftige emoties tijdens kort geding Voslaan

Gisteren diende in Winsum het kort geding dat de Gerjon Kazemierstichting, de zoon van Harry Torrenga en mevrouw S. Eggens – Rooke hadden aangespannen tegen ProRail, Arriva en de gemeente Winsum.

Het eerste gedeelte bestond uit een bezoek van de Rechter aan de Voslaan. De Rechter wilde de plaats zelf aanschouwen. Na dit bezoek werd het kort geding voortgezet in de raadzaal van het gemeentehuis in Winsum. De zitting begon rond 14.00 uur en eindigde rond de klok van 21.30 uur.

Volle ‘rechtzaal’ in gemeentehuis van Winsum.

In zijn dagvaarding vroeg Mr. A. Kolder, namens de eisers, om optimale veiligheid op de overweg tussen nu en openstelling van de noodweg. Het liefst zouden de eisers een actieve beveiliging zien, een verkeersregelaar die het verkeer dat de overweg moet oversteken waarschuwt wanneer er een trein nadert.

De gedaagden vonden een dergelijke voorziening niet echt nodig en niet op korte termijn haalbaar. Wel wilde ProRail de machinist laten toeteren bij nadering van de overweg, de tekst op de matrixborden aanpassen en borden plaatsen voor de machinist.

Partijen kregen twee maal tijd om met elkaar te overleggen, maar ze bleven bij hun eigen standpunten.

De uitmuntende rechter mevrouw Mr. Carolien Telman gaf voldoende handvaten om partijen te doen beseffen dat rechtspreken in deze gevoelige kwestie misschien niet het gewenste resultaat zou opleveren, maar dat weerhield de juristen niet om eindeloos te steggelen over wetsartikelen, jurisprudentie, inspanningen en verantwoordelijkheden.

De heer Kazemier, wiens zoon Gerjon in 2014 op de gewraakte overweg om het leven kwam, hield een emotioneel betoog en bezorgde de meeste aanwezigen een ‘kippenvelmoment’ met een cd waarop een lied voor zijn zoon te horen was. Rechter Telman gaf de heer Kazemier toestemming om het lied af te laten spelen. Door de tekst galmde het verdriet in alle hevigheid de tijdelijke rechtszaal in, maar ook het lied en het daaropvolgende emotionele betoog van Kazemier moesten het afleggen tegen de juridische strijd.

Rond de klok van 21.00 uur deed de Rechter uitspraak, al het gevorderde werd afgewezen.

Prorail gaat de tekst op de matrixborden veranderen en de machinisten gaan toeteren.

De heren Torrenga en Kazemier gingen toch tevreden naar huis, ProRail is volgens advocaat Mr. Kolder, onder druk van het kort geding begonnen met aanleg van de noodweg, de overweg zal binnenkort afgesloten worden en de veiligheidsmaatregelen zijn, op de verkeersregelaar na, zo goed mogelijk genomen.

Het filmpje toont een overzicht van de lange zittingsdag.

Let op: Sommige beelden zijn zeer emotioneel 

Na de schouw door de rechter bij de spoorwegovergang op de Voslaan 

Treinmachinisten moeten toeteren bij nadering van de onbewaakte overgangen bij Winsum. Dat is de uitkomst van een kort geding van woensdag.

Kort geding met vele gezichten

Een heel verdrietig en emotioneel betoog van de vader van de verongelukte Gerjon Kazamier; ellenlange pleidooien en juridische uiteenzettingen; het kort geding over te nemen maatregelen voor de onbewaakte spoorovergang aan de Voslaan kent vele gezichten.

De zaak die de nabestaanden van Gerjon Kazemier en Harry Torrenga, die bij ongelukken met een trein op de overgang verongelukten, hebben aangespannen om een veiligere overweg af te dwingen, begint heel bijzonder: Rechter Carolien Telman komt aan het begin van de middag naar de overgang waar in november een melkwagen met een trein in botsing kwam, het derde ernstige ongeluk in minder dan drie jaar tijd.

“Oh, daar komt net een trein aan”, zegt ze als ze in gezelschap van bestuurders, woordvoerders en belangstellenden wandelend de overgang nadert. Ze gaat vlak bij het spoor staan om de situatie goed op te kunnen nemen.

Schouw aan de Voslaan.

Pal naast de rails wordt sinds een dag hard gewerkt aan de noodweg, die straks de overgang overbodig maakt.

Bomenrij

Advocaat Arvin Kolder van de nabestaanden wijst de rechter op een bomenrij langs de spoorbaan. ,,Die ontnemen voor een deel het zicht op een naderende trein,’’ zegt hij.

Maar de grootste grief van de nabestaanden is het feit dat de overgang onbewaakt is en dat ProRail, Arriva en de gemeente Winsum die gevaarlijke situatie hebben laten voortduren. Zolang de overgang niet gesloten is, moet er een verkeersregelaar komen die contact onderhoudt met machinisten en het wegverkeer waarschuwt voor naderende treinen. Of een goede knipperlichtinstallatie. Dat is de inzet van het kort geding.

Na de schouw wordt de zitting voortgezet in de raadzaal van het gemeentehuis. “In mistige omstandigheden moeten weggebruikers op goed geluk de overweg over. Een dergelijke Russische roulette is niet van deze tijd”, laat Kolder namens de nabestaanden weten.

Mr. Kolder

“Niet onveilig”

Maar volgens spoorbeheerder ProRail en machinistenwerkgever Arriva is de overweg helemaal niet zo onveilig. “Er zijn heel wat overgangen die qua veiligheid slechter scoren”, aldus advocaat D. Van Tilborg van ProRail. Een knipperlicht is geen optie omdat dan de uniformiteit zoek is en dat wekt verwarring.

Een verkeersregelaar is niet haalbaar omdat het wettelijk niet mag met rijdende machinisten te communiceren. De spoorwegbeheerder komt met een tegenbod: De machinisten kunnen bij de Voslaan bij Winsum een fluitsignaal laten horen bij wijze van waarschuwing. Dat kan heel snel geregeld worden: borden met de opdracht te toeteren kunnen er binnen een week staan.

Lied ter nagedachtenis aan Gerjon Kazemier

Nanning Kazemier, vader van de verongelukte Gerjon, vraagt het woord. “Diep triest dat hier wordt volgehouden dat er geen gevaar is”, begint hij zijn emotionele verhaal. “Ik zit hier omdat ik niet wil dat mensen hetzelfde verdriet moeten meemaken.’’ Hij mag van de rechter een lied op cd laten horen, dat hij heeft geschreven ter nagedachtenis aan zijn zoon en is ingezongen door de buurman. Het is doodstil in de zaal.

“Een kippenvelmoment”, zegt de rechter. Maar de discussie rond de veiligheid gaat verder dan emoties. Het aanbod van ProRail is niet afdoende voor de nabestaanden. Ze houden vast aan een verkeersregelaar, die desnoods zelf goed kijkt of er een trein aan komt.

Verkeersregelaar

Dus gaat de zitting verder en leggen ProRail, Arriva en gemeente in lange betogen uit dat de overgang van de ongelukken niet buitensporig gevaarlijk is, dat ze hun best hebben gedaan de noodweg zo snel mogelijk te realiseren. De advocaten wijzen op het risico van menselijk falen als een verkeersregelaar op eigen waarneming moet vertrouwen.

ProRail zegt toe de tekst op de matrixborden die sinds kort bij de overgang staan, aan te passen en te waarschuwen voor een gevaarlijke overgang.

De rechter hakt laat in de avond de knoop door: naderende machinisten moeten toeteren.

Bron: winsum.nieuws.nl