Mediation

Mediation biedt een mogelijkheid om in een letselschadezaak met een onafhankelijke derde, de zogeheten mediator, en de wederpartij tot een oplossing te komen. Het doel is om complexe letselschadezaken die op de rand van een juridische procedure staan, vlot te trekken.

Een juridische letselschadeprocedure is zakelijk van aard. Voor een slachtoffer speelt naast het zakelijke gedeelte juist ook het emotionele aspect een grote rol. Het verwoorden van emotie en het zakelijk waarderen daarvan, is in de praktijk zeer moeilijk. Hier kan het mediationproces uitkomst bieden. Mediation heeft inmiddels aangetoond een waardevol alternatief te zijn om tot een oplossing in letselschadezaken te komen.

De advocaten van Punt Letselschade Advocaten kunnen u nader informeren over de mogelijkheden en uiteraard ook begeleiden in het mediationproces.