Procederen

Niet in alle gevallen van schade door letsel of overlijden wordt via overleg met de wederpartij een goede schaderegeling bereikt. In die situatie stappen we zonodig met u naar de rechter.

Zodra een gerechtelijke procedure in zicht komt, overleggen wij uiteraard van tevoren met u over de mogelijkheden en kosten daarvan. Voor de kosten van een gerechtelijke procedure gelden aparte regels.

Belangrijk is dat sinds 1 juli 2010 de mogelijkheid bestaat een zogeheten ‘deelgeschilprocedure’ te voeren. Deze bijzondere procedure is bedoeld om een specifiek geschilpunt (het deelgeschil) aan de rechter voor te leggen. Dit om partijen in staat te stellen de vastgelopen onderhandelingen weer op te pakken. Voordeel is dat de kosten van deze procedure in veel gevallen – in tegenstelling tot een ‘reguliere’ procedure – voor rekening van de aansprakelijke partij komen. Voor een deelgeschilprocedure gelden specifieke voorwaarden.

Procederen is altijd maatwerk, of we nu naar de kantonrechter, de rechtbank, het gerechtshof, de Hoge Raad of de deelgeschilrechter gaan.

Wij hebben jarenlange ervaring als procesadvocaat en de rechtszaal is vertrouwd terrein voor ons. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.